PHR5630 - Danilo, The Bodyguard

price
PHP 79.00
Author(s)
Camilla

PHR5630 - Danilo, The Bodyguard

“Baka mamatay ako sa sobrang pagka-miss sa `yo kapag wala ka na.”

Hindi sukat-akalain ni Sanna na pati siya ay madadamay sa kabuktutan ng amain, dahilan upang kailanganin niya ang serbisyo ng isang bodyguard. Inis na inis siya sa ideya, ngunit ang damdaming iyon ay dagling nagbago nang makita niya ang natokang pulis na magbabantay sa kanya—si SPO2 Danilo Apuyong. Literal na natulala siya nang makita ang lalaki. At hindi niya napigilan ang tuluyang pagkahulog ng loob dito. Nang magsidating ang mga panganib sa buhay ni Sanna, talagang naroon si Dan upang protektahan siya. Pero ang hindi yata nito mapoprotektahan ay ang kanyang puso. Sa halip ay tila ang lalaki pa ang wawasak niyon…

social media

Categories