PHR5631 - Blow Me A Kiss, Baby

price
PHP 42.00
Author(s)
Luna King

PHR5631 - Blow Me A Kiss, Baby

“I just love it when you look at me thinking that I don’t notice.”

Rai’s was the country’s hottest rock band, and Bee was one of their thousands of fangirls… until they kicked her most favorite member out of the band. Nagluksa si Bee nang tanggalin ang paborito niyang si Ryford sa banda nang walang paliwanag. But a mere six months later, everyone had moved on from Ryford’s sudden disappearance and welcomed Radcliffe—Rai’s new front man—with open arms. Except for Bee. Hinding-hindi niya matatanggap ang Radcliffe na iyon bilang kapalit ni Ryford. At lalo lang nadagdagan ang galit niya kay Radcliffe nang sa unang pagkakataon na panoorin niya itong mag-perform ay tinamaan pa siya ng binato nitong bottled water sa fans. Dahil sa nangyari, parati na lang sumusulpot ang lalaki kung nasaan siya at niyayaya siyang makipag-date para daw makabawi sa kanya. She was prepared to give Radcliffe a piece of her mind— hanggang sa sabihin nitong dadalhin siya sa pinakapaborito niyang fast-food chain. Paano siya makakatanggi kung nangako siya sa sarili na makikipag-date lang sa lalaking unang magyayaya sa kanya sa fast-food chain na `yon?

social media

Categories