PHR5659 - Taming Cassie

price
PHP 39.00
Author(s)
Shahani Artemis

PHR5659 - Taming Cassie

Maganda at maraming nagkakagusto kay Cassie kahit isa siyang matapang at palabang sundalo mula sa isang elite military unit. Ngunit dahil sa hindi magandang karanasan noong bata pa ay hindi pa siya nagkaka-boyfriend at hirap magtiwala sa mga lalaki. Unexpectedly, Craig Comanche—isang international motor racer—entered her life and challenged the hardness of her heart. Dahil parehong may strong personality, madalas silang magkasagutan. Hanggang isang araw, nakipagbati sa kanya si Craig at nag-confess na nagugustuhan na siya nito. Cassie felt the same way, pero hindi niya magawang pagkatiwalaan ang binata nang buong-buo. Pero pumayag siyang makipagrelasyon kay Craig sa isang kondisyon: no sex. Tinanggap iyon ng binata at ipinakitang malinis ang intensiyon sa kanya. Mukhang seryoso naman si Craig sa relasyon nila at gustong suklian iyon ni Cassie. Pero paano niya gagawin iyon gayong batid niyang hindi pa talaga nakaka-move on ang binata sa ex-girlfriend nito? Could she compete with a girl na mahal pa rin ni Craig hanggang ngayon?

social media

Categories