PHR5661- My First And Last Love

price
PHP 39.00
Author(s)
Vema Rice

PHR5661- My First And Last Love

“You are meant to be here. With me. You don’t have any choice.”

At a very young age, Chelsea fell in love with Marco, ang ulilang ampon ng kanyang lolo. Ngunit tinanggihan at sinaktan lang nito ang kanyang batang puso at iniwan siya upang mag-aral sa ibang bansa. Upang makalimot, nagdesisyon si Chelsea na umalis din sa kanilang bayan sa Sta. Monica at nangakong hinding-hindi na babalik pa roon. Years after, she became successful in her modeling career and met a wonderful man she had thought could help her mend her broken heart. Subalit muling nagpakita sa kanya si Marco at sapilitan siyang ibinalik sa Sta. Monica. Inakala ni Chelsea na nakalimutan na niya nang tuluyan si Marco, ngunit nang muli niyang naranasan ang mga halik at yakap nito ay tila bumabalik sa kanya ang isang batang puso na umiibig noon sa binata. Pero hindi niya magawang maamin iyon kay Marco. Dahil may ibang babaeng nagmamay-ari na sa puso ng binata at natuklasan din niya ang tunay na dahilan kung bakit siya sapilitang ibinalik nito sa Sta. Monica.

social media

Categories