PHR5668 - Love In The Dark

price
PHP 39.00
Author(s)
Anne Charlaine

PHR5668 - Love In The Dark

“I promise that my eyes will only see you—my light in the dark, my guide on the zigzag road, and my only love forever.”

Dose anyos pa lang ay itinatangi na ni Gela sa kanyang puso si Rohann. Sa kabila ng pagkakaroon ng kapansanan ng binata at agwat ng kanilang edad ay hindi iyon naging hadlang para mahalin niya ito. Wala siyang inaasam kundi ang balang-araw ay masuklian ng binata ang pagmamahal niya. Kahit tila isa iyong malabong pangarap ay patuloy siyang umaasa na sa huli ay sila pa rin ni Rohann ang magkakatuluyan. Subalit dumating ang pagkakataon na kinailangang si Gela mismo ang kusang magsuko ng kanyang pangarap at pag-ibig. Bilang isang mabuting anak, sinunod niya ang kagustuhan ng kanyang mga magulang nang ipagkasundo siya sa ibang lalaki—si Harry na anak ng matalik na kaibigan ng kanyang ama. Huli na nang malaman ni Gela na may katugon ang damdamin niya kay Rohann dahil tinanggap na niya ang alok na kasal ni Harry at hindi na siya makakaatras pa. Dahil ang pagtalikod niya kay Harry ay nangangahulugan din ng maaaring pagkapahamak ni Rohann.

social media

Categories