PHR5669 - My Number One

price
PHP 39.00
Author(s)
Kayla Caliente

PHR5669 - My Number One

“Noon, ni hindi sumagi sa isip ko na magagawa ko pang magmahal. Ni hindi ko na nga ginustong gawin iyon… But I realized that love is not something I can turn on and off. It just comes and when it does, no power on earth can stop it.”

Bago mamatay ang BFF ni Darlene na si Patsy ay may mahigpit itong ibinilin sa kanya. Alagaan daw niya si Tristan, ang pinakamamahal nitong nobyo. Kaso ay hindi nagawa ni Darlene. At wala na sana siyang balak na gawin kung hindi siya binulabog ng kaibigan sa panaginip. Sa sobrang kulit ni Patsy ay napilitan si Darlene na tumupad sa pangako. Sa literal na paraan. Alagaan daw niya si Tristan at tiyempong kailangan nga ng lalaki ng mag-aalaga rito sa mga panahong iyon kaya pinatulan na ni Darlene ang papel na iyon. Harinawa ay tantanan na siya ni Patsy pagkatapos. Kaso ay natagpuan na lang niya ang sarili na masyadong nawiwili sa pag-aalaga sa lalaki. Para ngang gusto na niyang gawin iyon forever. Iyon nga lang, bukod sa kaibigan niyang matalik ang ex-dyowa ni Tristan, may isa pang dahilan kung bakit hindi niya puwedeng patulan ang damdamin para sa lalaki. Mismong sa bibig n Tristan nanggaling na bawal niya itong mahalin…

social media

Categories