PHR5674 - Xavier, The Dark Prince

price
PHP 39.00
Author(s)
Nicollete Legazpi

PHR5674 - Xavier, The Dark Prince

“Mahal na mahal kita. Uulit-ulitin kong sabihin `yan sa iyo hanggang sa magsawa ka.”

Hindi naging hadlang kina Jane at Terrence ang katayuan sa buhay para mahalin nila ang isa’t isa. Si Jane ang prinsesa ng Hacienda Velez habang si Terrence ay isa sa mga trabahador nila. Pinanatili nilang lihim ang kanilang relasyon dahil hindi iyon magugustuhan ng ama ni Jane. Pero walang sekreto na hindi nabubunyag. Nalaman ng papa ni Jane ang tungkol sa relasyon nila ni Terrence; and that same night, Terrence died. Lumipas ang mga taon na nanatili sa puso ni Jane ang mga alaala ng kasintahan. Umaasa pa rin siya na buhay si Terrence at tutuparin ang pangako sa kanya. Then she met Xavier del Rio, isang kilalang businessman. Sinisimulan nitong gisingin ang mga damdamin at emosyon na inakala niyang matagal na niyang nakalimutan. Bigla ring nanganib ang buhay ni Jane mula nang makilala si Xavier. Isang bahagi ng isip niya ang nagsasabing dapat na niyang iwasan ang binata dahil mapapahamak lang siya. Lalo nang malaman niya ang tungkol sa koneksiyon nito sa isang underground organization na Black Lotus. Pero imbes na layuan si Xavier ay nakita ni Jane ang sarili na handang isakripisyo ang sariling kaligtasan para lang makasama ang lalaki. Ngunit bakit tuwing nakikita niya ito ay may munting tinig sa kanyang puso na nagsasabing si Terrence at si Xavier ay iisa?

social media

Categories