PHR5679 - Heaven Sent

price
PHP 39.00
Author(s)
Asia Nolan

PHR5679 - Heaven Sent

“Kung bomba man ang laman ng regalo ko, magsasabog `yan ng pagmamahal ko sa `yo.”

Kayod-kalabaw ang drama ni Menchie sa buhay. Kaya naman wala siyang say sa mga lalaking nagpapalipad-hangin sa kanya. Mahirap na, baka tangayin lang siya ng mga ito palayo sa pag-abot niya sa kanyang mga pangarap: ang makapagtapos ng pag-aaral at makaahon sa kahirapan. Pero nagbago ang ihip ng hangin nang makilala niya si Oliver, ang mahiyaing kitchen crew na may mapait na karanasan sa pag-ibig. Si Menchie ang sumagip sa nagkapira-pirasong puso ni Oliver. Ang binata naman ang naging inspirasyon at tumulong kay Menchie upang maabot ang kanyang mga pangarap. Ngunit nagbalik ang babae mula sa nakaraan ni Oliver at nagbadyang tangayin ang puso ng binata palayo kay Menchie. Paano na ngayong wala nang saysay ang mga pangarap kung hindi rin lang si Oliver ang makakasama niya hanggang sa hinaharap?

social media

Categories