PHR5681 - Sa Ngalan Ng Pag-ibig

price
PHP 39.00
Author(s)
Suzette Domingo

PHR5681 - Sa Ngalan Ng Pag-ibig

“Sa ngalan ng pag-ibig ay ibinigay ko sa `yo ang lahat-lahat.”

Bata pa lang si Agnes ay minahal na niya si Isandro pero sadyang mapagbiro ang tadhana dahil para sa binata ay isa lang siyang kaibigan. Nagparaya siya at nagkasya na lang na mahalin ito habang tinatanaw sa piling ng iba. Isang gabi ay lasing na kumatok sa kanilang bahay si Isandro. Galit at naghihinanakit sa babaeng minamahal. Sa pagkakataon ng sandaling pagkalimot ay ibinigay ni Agnes sa binata ang kanyang buong pagkatao, puso, katawan at kaluluwa. Akala ni Agnes ay wala nang katapusan ang gabing pinagsaluhan nila. Hindi niya akalain na sa kanyang paggising ay sasalubungin siya ng isang trahedya na magiging ugat ng galit ni Isandro sa kanya at sa kanyang mga magulang. Makalipas ang maraming taon ay muling bumalik si Isandro. Isa na itong mayaman at maimpluwensyang tao sa kanilang bayan. Bumalik ito para maningil at si Agnes ang nais nitong maging pambayad-utang.

social media

Categories