PHR5683 - This Time Around

price
PHP 39.00
Author(s)
Haze Prado

PHR5683 - This Time Around

“I’m hopelessly obsessed with you I could sketch your every stunning feature with my eyes closed and your face lingering on my mind.”

Sa labis na kagustuhan ni Nicole na mapatunayang hindi karapat-dapat para sa kanyang pinsan ang nobyo nito ay gumawa siya ng paraan para mapaghiwalay ang dalawa. Nag-a la-detective siya sa pagsunod-sunod sa lalaki para makahanap ng matibay na pruweba sa noon pa niyang pagdududa. Ngunit hindi pa man nagkakaroon ng magandang resultaang plano niya ay pumalpak na siya. Paano ay maling cottage ang kanyang napasok sa misyon niyang hulihin sa akto ang lalaki na mayroon itong ibang babae. Instead, it was Nicole who was placed in a compromising position with her most-hated person in the world—si Gray Arevalo. Their families were sworn enemies. Kaya naman delubyo ang kahihinatnan kapag kumalat ang naganap sa maling cottage na pinasok ni Nicole. Ngunit ang hudyo, tila gustong magpasimula ng giyera nang i-claim sa harap ng pinsan nito na mayroon silang lihim na relasyon. Gray blackmailed her to do his bidding dahil diumano sa pagsira niya sa plano ng binata na pagkausap sa babaeng hinihintay para gawing accomplice sa pagharap bilang nobya sa pamilya nito. Tigas si Nicole sa pagtangging siya ang humalili sa posisyong iyon. Almost all her life, she tried to stick to her dislike of Gray. Because she was very aware of the reason why he became her most-hated person. She couldn’t have him. Ngunit sa paglalapit sa kanilang muli ng tadhana, mukhang mas magiging masakit para sa kanyang kumbinsihin ang sariling layuan ito kung puso na niya ang unang mamumuhi sa kanyang gawin ang tama.

social media

Categories