PHR5746 - One Perfect Moment

price
PHP 39.00
Author(s)
Kayla Caliente

PHR5746 - One Perfect Moment

“Other women are like gold. They may be lovely and precious, but you, you’re a platinum. Rarer and with a higher value.”

Masaya na sana si Dani para sa kanyang ama. Ilang taon pagkatapos yumao ang mommy niya ay nagkrus uli ang mga landas ng daddy niya at ng isang dating pag-ibig. Love was lovelier the second time around ang puwedeng maging peg ng dalawa. Pero may panirang diskarte—ang anak ng ginang na si Brandon. Kinausap ng tinamaan ng magaling na lalaki ang daddy ni Dani, sinabihan na tantanan na ang mommy nito. Ayaw raw ni Brandon na masaktan uli ng daddy niya ang mommy nito kagaya ng ginawa ng kanyang ama noon. Aba, aba, hindi papayag si Dani na ginaganoon ang daddy niya. The best tatay ito para sa kanya kaya makakatikim sa kanya ang kuwagong lalaki. Pero siya pala ang makakatikim kay Brandon. Makakatikim ng mga damdaming hindi pa niya naranasan sa tanang buhay niya. Masaya na rin sana ang daddy niya. Buong buhay raw kasi nito ay isa lang ang inasam na mangyari sa kanya—ang umasta siyang babae. Mangyayari na sana, dahil kay Brandon. Pero mas mabuti pa palang hindi na lang niya nakilala ang binata. Masasaktan lang pala kasi siya…

social media

Categories