PHR5749 - A Secret Kiss

price
PHP 79.00
Author(s)
Bernadette Licarte

PHR5749 - A Secret Kiss

“We will take this one step at a time. Hindi ordinary ang routine ng buhay ko. But one thing is for sure… kabilang ka na ngayon sa sistema ko.”

Dalawang linggo bago mag-expire ang tourist visa ni Karina sa Dubai ay naaksidente siya. Tila naging blessing in disguise iyon dahil inalok siya ng trabaho ng mayamang nakaaksidente sa kanya—ang maging private nurse ng anak nito na half Filipino-half Emirati—si Mohammed. Nang magsabog yata ng kaguwapuhan ang Diyos ay nasalo lahat ni Mohammed. Mula nang makilala ni Karina ang binata ay nadagdagan ang inspirasyon niya para magsumikap sa pagtatrabaho. At na-inspire din maging ang kanyang puso. Inspirasyon na lumalim hanggang sa mangarap siyang isang araw ay magagawa rin siyang pansinin ni Mohammed. Lalo pa’t sa isang pagkakataon ay basta na lang siya nitong hinalikan! At sa mga labi pa! Pero hanggang pangarap na lang yata si Karina. Dahil nang magising siya sa sariling kabaliwan ay nalaman din niya na may pinagdaraanan si Mohammed, dahilan para hindi nito kayanin pang magmahal gaya ng pagmamahal na nararamdaman niya para dito…

social media

Categories