PHR5752 - Way Back To You

price
PHP 39.00
Author(s)
Zindy Rivera

PHR5752 - Way Back To You

“Gusto kong maging asawa kita. Gusto kong maging akin ka. Dahil ayaw kong may ibang lalaking lalapit sa `yo. Dahil mahal kita.”

Ilang linggo matapos pumayag ni Madelyn sa lihim na pagpapakasal nila ni Shenn ay bigla na lang nawala ang lalaki. Nang puntahan niya ang lalaki sa bahay nito ay nalaman niyang nagpakasal uli ito sa ibang babae. Napuno ng galit ang kanyang puso dahil sa nalaman. At dahil doon ay ipinangako niya sa sarili na kung muling magkukrus ang kanilang mga landas ay ituturing niya itong mortal na kaaway. Ngunit makalipas ang pitong taon, nang muling matikman ni Madelyn ang halik ni Shenn, ay nawalan siya ng kakayahang magalit dito. It was as if her anger was burned with his kiss. At napalitan iyon ng pananabik. Doon niya napatunayang mahal pa rin niya si Shenn, after all the pain he had caused her. And damn Shenn for making her love him again!

social media

Categories