PHR5753 - One And Only You

price
PHP 39.00
Author(s)
Keene Alicante

PHR5753 - One And Only You

“Ilang taon kitang binantayan, inaalagaan, itinaboy ang mga langaw na umaali-aligid sa `yo para wala kang ibang makikita kundi ako lang, umaasang isang araw ay mapapansin mo rin ako. Pero hindi ka man lang tinatablan ng mga pagpapa-cute ko sa `yo.” Nasa high school pa lang sila ay mahal na ni Kathryn si Markus. Pero kaibigan lang ang tingin ng binata sa kanya, tagapagligtas nito tuwing may napapasukang gusot na may kinalaman sa mga babae. Parang hindi yata babae ang tingin ni Markus sa kanya. Pero ayos lang iyon kay Kathryn. Hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Umaasam pa rin siyang balang-araw ay lalagpas sa pagtinging-kaibigan ang mararamdaman ni Markus sa kanya. Dahil wala naman itong sineseryosong babae. Hanggang sa magsabi si Markus na mayroon itong babaeng nagugustuhan. Umasa si Kathryn na siya iyon. Kaya lang, basag-trip si Kupido. Dahil isang araw na hindi niya inaasahan, nalaman niyang magpapakasal na si Markus… sa babaeng hinintay nito mula nang mga bata pa sila…

social media

Categories