PHR5754 - Hooked On The Feeling

price
PHP 39.00
Author(s)
Kayla Caliente

PHR5754 - Hooked On The Feeling

“Handa na `kong maging panakip-butas. Kapit sa patalim na `yon. Pero mahirap pala talaga ang kumakapit sa patalim. Nakakasugat.”

Heartbroken si Daisy noon nang damayan siya ni Maddix. At dahil sa pagdamay ng lalaki, hindi lang siya natauhan at nahimasmasan, na-in love pa siya sa makulit na mamang nakialam sa kanyang buhay. Ngayong si Maddix naman ang heartbroken, to the rescue naman siya. “Love thy neighbor” at “Help the needy” ang mga utos ng Maykapal na gagamitin niyang katwiran sa pag-aali-aligid sa lalaking sawi. Siyempre pa, umaasa siyang sa gagawing pagdamay ay mapapana ni Kupido ang puso ni Maddix at mai-in love din ito sa kanya. Mukhang tumagos naman ang mahimalang pana ng diyos ng pag-ibig. Bumait at umamo si Maddix, kung umarte ay parang nahuhumaling din sa kanya. Tagumpay ang plano! “Ako ang nagwagi” ang awitin ni Daisy. Pero uma-acting lang yata si Maddix. Dahil nang magbalik-loob ang babaeng dahilan ng kasawian nito, bigla na lang siyang nakalimutan ng magaling na lalaki…

social media

Categories