PHR5755 - The Alternative

price
PHP 39.00
Author(s)
Gabe Silva

PHR5755 - The Alternative

“The day I’ve been dreading has come. The day you proved to me that I’m just a substitute. The second best. Parang cake lang. First aid sa lahat ng pain mo.”

Pakiramdam ni Kate ay sampung beses na nag-U-turn sa kanyang puso ang isang superstorm nang walang sabi-sabi siyang iwan ni Aeiou. Malapit na kaibigan at lihim niyang minamahal ang lalaki. Kay Aeiou siya tumatakbo kapag may problema siya ngunit ngayon ay ito pa mismo ang dahilan ng kanyang pagluha. Akala ni Kate ay hindi na magiging maayos ang kanyang sitwasyon. Hanggang sa makilala niya si Xyryl, ang pinsang-buo ni Aeiou na carbon copy nito. Hindi nagtagal at nagkasundo sila ni Xyryl at bago pa mamalayan ni Kate, ang lalaki na ang bagong dahilan niya para ngumiti. Ngunit hindi pa man nagsisimulang mamulaklak ang kanilang relasyon ay nahabol na si Kate ng kanyang nakaraan. Nalaman ni Xyryl ang naging damdamin niya noon kay Aeiou. Paano niya patutunayan dito na totoo ang nararamdaman niya at hindi lang ito panakip-butas? At paano na rin ngayong natuklasan niyang mas matindi pa pala ang itinatagong sekreto ni Xyryl sa kanya?

social media

Categories