PHR6139 - When First Impressions Don't Last

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-05-22 10:45:40

PHR6139 - When First Impressions Don't Last

“Sa unang pagkakataon sa buhay ko, gusto kong paniwalaan na matapang din ako. Because now I am brave enough to risk everything for you…”

 

Hindi pa man nakikita ni Bree sa personal si Chase, masama na agad ang impression niya rito. At lalo pang sumama iyon nang magkaharap na sila. It did not matter that he looked more like a tanned underwear model than a soldier. Special skill yata talaga ng lalaki ang inisin siya kahit wala naman itong ginagawa.

Pero habang tumatagal na nakikilala niya si Chase, parang unti-unting nabubura ang pangit na first impression niya rito. It was as if his rough and rude exterior was all for show. There was more to him than meets the eye. Pero kung kailan naman iyon napatunayan ni Bree, saka niya nalaman na aalis na si Chase at pupunta sa kung saan mang kagubatan ito madedestino.

Paano na ang namumuong damdamin niya para kay Chase? Or better yet, how would she keep her sanity? Dahil hindi pala biro ang ma-in love sa isang sundalo na palaging nasa panganib ang buhay.

social media

Categories