PHR6152 - Capture My Heart

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-05-22 14:01:56

PHR6152 - Capture My Heart

“Dahil sa kakadala mo ng camera at sa kakakuha mo ng litrato ay nagka-develop-an na tayo…”

Miyembro ng isang sikat na boyband si Luke. At mula nang sumikat ang banda nila, halos wala na siyang babaeng nakausap nang matino. Paano, puro tili at madalas tulala ang mga babaeng nakaka-encounter niya. Kung hindi naman, panay pa-picture at pa-autograph.

Kaya isang babae ang nakakuha ng atensiyon niya—si Gabby na napagkamalan siyang magnanakaw at basta na lang ipinukpok ang dalang iPad sa ulo niya.

Ang akala ni Luke, dala lang ng curiosity kaya naging interesado siya kay Gabby. Pero bakit kahit anong pagtataboy nito sa kanya ay pilit pa rin siyang lumalapit? Noon niya na-realize na mahal na niya ang dalaga.

Kung dati, ang problema lang ni Luke ay kung paano mapapalapit kay Gabby, ngayon ay may panibago na siyang problema. Nalaman niya kasing nagmahal dati si Gabby ng isang tulad niya pero iniwan lang ito. Kaya ang gusto nito ngayon ay isang simpleng lalaki na hindi ito iiwan. Paano niya mapapaniwala si Gabby na mahal talaga niya ito?

social media

Categories