PHR6154 - Destined

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-05-22 14:12:59

PHR6154 - Destined

“I really want you to be happy. Pero hindi sa piling ng iba kundi sa piling ko.”

 

Na-in love si Jasmine sa boss niyang si Joaquin. Iyon nga lang, may asawa na ito. Pero hindi pa man natutuloy ang magiging relasyon sana nila, pinutol na nito iyon. Mahal daw ni Joaquin ang asawa nito.

Dahil heartbroken, nagpakalasing-lasing si Jasmine, karamay ang kababatang si Mitch. Pero hindi lang pala paglalasing ang ginawa nila, may namagitan din sa kanila. At nagbunga iyon!

Inalok siya ni Mitch ng kasal.

Pero nalaglag ang batang dinadala ni Jasmine.Na-depress siya nang husto na naging dahilan para maghiwalay sila ni Mitch.

Pagkalipas ng tatlong taon, handa na si Jasmine na magsimulang muli kasama si Mitch. Handa na rin si Mitch… hindi na nga lang sa kanya kundi sa bagong girlfriend nito. At nag-file pa ito ng annulment para sa kasal nila…

 

 

 

social media

Categories