PHR6168 - Ang Hiling Ng Puso

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-05-22 16:00:56

PHR6168 - Ang Hiling Ng Puso

“Bakit mo ba ako mahal na mahal? Hindi naman ikaw ang tipo na magkakagusto sa isang katulad ko.” 

 

Manolo had been tagged as a playboy. Walang sineseryosong babae at lahat ng babaeng nakikilala ay nakukuha.

Pero hindi pala lahat.

Dahil nasira ang reputasyon niya bilang playboy nang makilala si Marion—ang babaeng kulang sa fashion sense, ang babaeng hindi yata alam ang mga salitang “have fun,” at ang kauna-unahang babaeng nagpatibok sa mapaglaro niyang puso.

Si Marion din ang kaisa-isang babaeng hindi naapektuhan ng kanyang charm.

Well, madali para kay Manolo na manligaw.

Iyon ang akala niya. Dahil hindi lang pala si Marion ang mahirap suyuin, mas mahirap palang ligawan ang daddy nito na kung makakapatay lang ang tingin, siguradong kanina pa siya humandusay sa doorstep ng bahay ng mag-ama.

 

social media

Categories