PHR6178 - Taming A Beast

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-05-22 16:39:00

PHR6178 - Taming A Beast

“I love you, Elizabeth Dimagiba, at kailanman ay hindi magigiba ang pagmamahal na iyon.”

 

Ang paraan lang daw para makuha ni Tristan ang mana niya ay kung magagampanan niya ang pagiging legal guardian ng kambal na anak ng kanyang kuya. Namatay ang kuya niya at ang asawa nito sa isang car accident.

For Pete’s sake! Tristan was known for being a beast. Laging nakaangil, laging galit sa mundo. At hindi na siya nagtataka na takot din sa kanya ang kambal na pamangkin.

Pero ano iyong pakiramdam na parang umaamo siya kay Elizabeth, ang “Tita Mommy” ng kambal? Best friend si Elizabeth ng hipag niya at ayon sa lola niya ay parang parte na rin ng pamilya.

There was something fishy about Elizabeth. Iyon ang hinala ni Tristan. Kaya ginawa niya ang lahat para matuklasan ang tunay na pagkatao ng dalaga. Ginawa rin niya ang lahat para makuha ang loob nito.

Pero sa pag-eespiya kay Elizabeth, hindi niya napapansing nakukuha na pala nito ang loob niya.

Now Tristan was sure. There was really something fishy about Elizabeth. And he thought, there was also something fishy about his feelings towards the lady. At hindi niya iyon nagugustuhan.

social media

Categories