PHR6203 - How Loved Fixed Niall’s Broken Heart

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-05-23 15:28:27

PHR6203 - How Loved Fixed Niall’s Broken Heart

“I doubt if this heart of mine will ever stop loving you.” 

 

Bianca had always wanted to follow what her heart says. Pero hindi niya magawa dahil ang daddy lang niya ang nasusunod sa pamilya nila, kahit sa sarili niyang buhay. Kaya wala siyang nagawa nang ipilit nitong i-enrol siya sa kursong hindi niya gusto at talikuran na lang ang pangarap na maging interior designer.

Pero hindi akalain ni Bianca na sa pagsunod na iyon, makikilala niya ang lalaking magtuturo sa kanya kung ano ang pakiramdam na masunod ang sariling gusto at mapagbigyan ang hinihiling ng kanyang puso.

Si Niall Jace.

And in return, she tried so hard just to make his gloomy world brighter.

Two immature hearts met to turn each other’s weaknesses into strengths. Naging karamay nina Bianca at Niall ang isa’t isa.

Pero muling nakialam ang tadhana—sa pamamagitan ng daddy ni Bianca na gusto silang paghiwalayin ni Niall.

Nahati na naman ang puso niya sa pagitan ng dalawang lalaki sa buhay niya.

And it’s a battle between love and blood.

 

social media

Categories