PHR6210 - Capture My Wandering Heart

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-05-23 15:52:21

PHR6210 - Capture My Wandering Heart

“If you can’t take me to the altar, you can’t take me to your bed either! Take it or leave it.”

 

Napabalikwas si Alejandro nang sa pagmulat ay makitang nag-iisa na siya sa higaan. Tinawag niya si Alana at hinanap ito sa kabuuan ng suite. Wala na roon ang dalaga. Nang bumalik sa kwarto, nahagip ng kanyang mga mata ang isang pirasong papel sa ibabaw ng dresser. Nilapitan niya iyon at dinampot.

What happened last night, I will cherish for the rest of my life. Good-bye, Alejandro.

Alana was gone. Pero bakit imbes na relief ay para siyang pinagsakluban ng langit at lupa? Hindi ba at iyon naman ang gusto niya? After all, he doesn’t believe in fidelity and commitment.

No complications.

At alam iyon ni Alana. Kaya nga kusang-loob na itong umalis nang hindi sila nag-uusap. She gave him what he both wanted. Her innocence and his freedom.

Dapat ay masaya si Alejandro. He had hit two birds with one stone. But why did he feel that he had lost something instead of gaining?

 

 

social media

Categories