PHR6212 - The Stars In Her Eyes

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-05-23 16:01:34

PHR6212 - The Stars In Her Eyes

“No matter how many times I lose you, I’ll get you back. I’ll get you back over and over again.”

 

Si Ross ang lalaking gustong makasama ni Gracey habang-buhay.

Pero may problema.

Ayaw siyang pakasalan ni Ross. At hindi malaman ni Gracey ang totoong dahilan ng boyfriend.

Wasn’t she enough? O may mahal itong ibang babae? O baka wala talagang plano si Ross para sa future nilang dalawa?

Whatever his reason was, Gracey was slowly losing hope with their relationship. Hindi na niya alam kung sapat pa ba ang pagmamahal ni Ross para hindi niya ito iwan kahit wala siyang kasiguruhan sa future nilang dalawa.

Pero tuwing sinusubukan naman niyang bumitaw, pilit siyang hinihila ni Ross pabalik. Na parang hindi nito kakayanin na mawala siya sa buhay nito.

Kakayanin din kaya ni Gracey kung sakaling iwan niya ang boyfriend? O hihintayin na lang niya si Ross hanggang sa maging handa ito?

Gracey had to choose.

social media

Categories