PHRS5605 - Perfectly Bewitched

price
PHP 85.00
Author(s)
Belle Feliz

PHRS5605 - Perfectly Bewitched

“Hayaan muna natin ang mga sarili natin. Let our feelings grow. Let’s get to know each other more. Unti-unti. One step at a time. No worries muna. Don’t analyze your feelings and my feelings. Let’s just be happy together.”

Pinagbibintangang mangkukulam si Pippa sa kanilang baryo. Sa kanya isinisi ang kamalasan at pagkakasakit ng mga tao. Nang dumating si Ike sa bahay ng pamilya ni Pippa ay inakala niyang tagabaryo ang lalaki at pararatangan din siya ng kung ano-ano. Dahil naiinis na siya, sinindak niya ito.
Hindi naman niya inakala na hihimatayin ang malaking lalaki!
Pinagsawa niya ang kanyang mga mata sa kaguwapuhan ng lalaki habang wala itong malay. Kaagad na tumibok nang kakaiba ang kanyang puso. Ang lalaki na kaya ang ipinadala ng langit na susunod niyang mamahalin? Ang lalaki na kaya ang hihilom ng lahat ng sugat sa kanyang puso na idinulot ng dating pag-ibig?
Si Ike Agustin na ba ang lalaking para sa kanya?

social media

Categories