PHR5770 - Ang Pinakamagandang Babae Sa Balat Ng Lupa

price
PHP 79.00
Author(s)
Vanessa

PHR5770 - Ang Pinakamagandang Babae Sa Balat Ng Lupa

“I will handle you with care. With so much care.”

Isang misteryosang babae ang dumating sa mundo ni Carlo. Isang babaeng tila ikinukubli ang tunay na hitsura. Nais niyang tuklasin ang lahat ng bagay tungkol sa babae, kung hindi nga lamang siya nito itinaboy palayo. Sino ang magandang babaeng ito na mag-isang dumating sa maliit na bayang iyon at tila mag-isa ring namumuhay, malayo sa lahat? Bakit tila may force field na nakapalibot sa babae na walang kahit sino na maaaring makapasok? Talaga bang wala lang itong pakialam at hindi man lang napapansin ang mga damdaming nasasaktan sa pambabale-wala nito?

social media

Categories