PHRS5367 - My Pretty Mama

price
PHP 113.00
Author(s)
Belle Feliz

PHRS5367 - My Pretty Mama

"Pagdating sa pag-ibig, hindi uso ang safety measures. Kapag binuksan mo na ang puso mo sa isang tao, vulnerable ka na. Madali ka nang masaktan, kasi nga mahal mo."

Naging instant "mama" si Agatha ng dalawang bata nang biglaang pumanaw ang matalik na kaibigan na si Shine. Minahal niya na parang kanya sina Xena at Yogo. Tahimik ang buhay nilang mag-iina hanggang sa bigla na lang nagbalik ang mga ama ng itinuturing na mga anak. Si Jaco, ang iresponsableng ama ni Xena at ang lalaking minahal nang lubos ni Shine. Paano niya patitinuin ang binata upang maging karapat-dapat na ama sa anak? Si Paulino, ang mabait na lalaking nagmahal kay Shine at ama ni Yogo. Perpekto ang binata bilang ama. Responsable at stable, ngunit may fiancee na sa palagay ni Agatha ay hindi fit na maging ina ng anak. Paano niya ihahanap ng karapat-dapat na babae si Paulino? At paano kung napaibig na ni Agatha ang dalawang lalaki? Sino ang kanyang pipiliin? Makakapil

social media

Categories