PHRS5495 - Kissing The Beast

price
PHP 42.00
Author(s)
Celestine

PHRS5495 - Kissing The Beast

“Hindi ako tumatanggap ng sorry. Ang tinatanggap ko lang, kiss. Maraming-maraming kiss…”

“Kuhanan mo ng hubad na larawan si Theo Villegas. Kapag nagtagumpay ka, miyembro ka na ng sorority.” Iyon ang eksaktong inutos kay Charisma ng presidente ng sorority na gusto niyang pasukan. Subalit hindi niya alam kung paano iyon gagawin gayong isa si Theo sa mga pinakasikat na basketball heartthrob sa eskuwelahan nila. Nang subukan niyang lapitan si Theo para isagawa ang plano, nabigla siya nang walang habas na halikan siya ng lalaki. Halos isumpa niya si Theo sa ginawa nitong pagnanakaw ng halik sa kanya! Sa matinding galit niya, lalo siyang naging desidido na makuhanan ito ng hubad na larawan. “Humanda kang lalaki ka! Ipapakalat ko sa buong campus ang nude picture mo!” Akala niya ay nagtagumpay na siya. Subalit nahuli siya ng lalaki at ginawang “alipin.”

social media

Categories