PHRS5516 - Las Casas Love Affair

price
PHP 39.00
Author(s)
Dawn Igloria

PHRS5516 - Las Casas Love Affair

“How can I not love you? You showed me that there is more to life than sulking, than being bitter.I’ve lost hope already… but you gave it back to me.”

Litong-lito si Aldus kung sino ang pipiliin pagkatapos matuklasang ibang babae pala ang kanyang minahal at binalak na ligawan sa babaeng aktuwal niyang niligawan at niyaya pang magpakasal. Niloko siya ng dalawang babae na identical twins pala. Sino nga ba ang mas matimbang sa puso ni Aldus ngayong nalaman niya na parehong nasa comatose state ang kambal—ang may complex congenital heart disease na si Chai na nangangailangan ng agarang heart transplant, o si Lee na may head injury at sinasabi ng mga doktor na kung magising man ay posibleng maging parang gulay?

social media

Categories