PPS00010 - It's Just A Fantasy

price
PHP 119.00
Author(s)
Martha Cecilia

PPS00010 - It's Just A Fantasy

“Ngayon ko lang naranasan ang ganitong kasiyahan. Everything felt wonderfully right…”

On his seventeenth birthday, Jamal went back to Isla Fuego, his hometown. Iyon ang simula ng pagbabago ng buhay niya. Sa unang umagang magising siya ay namulatan niya ang isang dalagitang natutulog sa paanan ng kama niya na tila hapong-hapo—at hubo’t hubad! Ito ay ang diwatang si Elvana. Dahil dito ay nagkaroon ng kasagutan ang maraming katanungan tungkol sa pagkatao niya na labimpitong taong inilihim ng Lola Ramina niya sa kanya—na isa siyang encantado.

At taglay niya ang kapangyarihang magliligtas sa paglipol ng masasamang nilalang sa mundo ng mga tao. Kasabay ng pagkatuklas niya sa kanyang kapangyarihan ay ang kaalamang sa kamay niya mismo nakasalalay ang pagpuksa kay Gianna, ang dalagitang pinangakuan niyang ipagsasanggalang. Sa pinagsama-samang kapangyarihan nila ni Elvana, magagawa kaya nilang puksain ang isang makapangyarihang maligno?

social media

Categories