PPS00061 - Marked Hearts

price
PHP 139.00
Author(s)
2016-07-20 10:38:46

PPS00061 - Marked Hearts

“Isang oras lang ang hinihingi ko para makasama ka… para mahalin ka.”

Sa pagsisimula ng summer, naharap si Jane sa isang sitwasyong hindi niya napaghandaan. Umalis na lang bigla ang kanyang ina sa bahay nila at nalaman niyang lahat ng properties nila ay pag-aari na ng isang tao. Hindi pa man natatanggap ng isip niya ang lahat ay dumating na sa bahay nila ang taong iyon: si Pierre Montervo. Kine-claim ng lalaki ang mga pag-aari daw nito, kasama siya.
Napilitan si Jane na sumama sa lalaking para sa kanya ay isang naglalakad na misteryo. May kakaiba kay Pierre—mula sa kung paano siya titigan hanggang sa kung paano guluhin ang isip at puso niya kapag nasa malapit ito. Hindi rin niya maintindihan ang mga binubuhay nitong pakiramdam, lalo na ang tila magnetic force na humihila sa kanya palapit sa lalaki.
At nang makasama na niya si Pierre sa iisang bahay, unti-unti siyang naniwala na mabuting tao ito at hindi siya sasaktan. Nagtiwala si Jane. Sumunod siya sa lahat ng gusto ni Pierre hanggang isama siya nito sa isang malayo at hindi pamilyar na lugar—ang Sitio Busay Dos.
Sa lugar na iyon ay marami siyang matutuklasan, kasama ang mga lihim ni Pierre at ang misteryong nag-uugnay sa kanilang dalawa…

 

social media

Categories