LLO00001 - A Love Less Ordinary Trilogy Book 1: Wendy

price
PHP 42.00
Author(s)
Serafina

LLO00001 - A Love Less Ordinary Trilogy Book 1: Wendy

“Kapag ikaw ang kausap ko, lahat ng puwede mong sabihin ay nalalagyan ko ng malisya. Ganoon ako ka-head over heels sa `yo.”

Nang mapag-isip-isip ni Wendy na ang true love ay hindi hinihintay kundi hinahanap, walang habas ang naging pagtatapat niya kay Jinho na liligawan niya ito hanggang sa magustuhan siya at maging sila.
Kung gaano katindi ang determinasyon ni Wendy sa panunuyo sa binata ay ganoon din kadeterminado si Jinho na hindi siya pansinin. Inisip pa nga ng lalaki na baliw siya. Pero sa halip na ma-discourage ay lalo pang sumidhi ang kagustuhan niyang gawin ang lahat para mapaamo ang antipatikong lalaki. 
Hanggang sa unti-unti ay napansin niyang lumalambot na rin ang puso ni Jinho at ipinatikim pa sa kanya ang napakatamis nitong halik. Subalit natuklasan niyang kaya lang pala nakikipaglapit sa kanya ang lalaki ay dahil gusto siyang gawing rebound girl dahil ni-reject si Jinho ng babaeng totoong gusto nito.
Ang laking arouch niyon sa puso niya.

social media

Categories