AWTG00003 - A Touch Of Love

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-05-24 11:14:00

AWTG00003 - A Touch Of Love

"Fate and magic equals love...At sa dami ng mga tao sa mundo, you would need a touch of magic to find your love."

 

 

Chef si Blaine sa isang kilala hotel sa New York. Mula pagkabata ay nakaplano na ang mga pangarap niya sa buhay. Pero hindi kasama roon ang pagkakaroon ng asawa at anak.

Pinakabatang automotive designer naman ng Haritzu Motors si Jaden. Masasabing taglay nito ang lahat ng katangiang hinahanap ng isang babae sa isang lalaki. Pero palaging minamalas sa pag-ibig.

Sa pagkukrus ng mga landas nila, natuklasan ni Jaden na si Blaine ang dahilan kaya nakipag-break dito ang mga girlfriend. Sa parte naman ni Blaine, natuklasan niya na si Jaden ang lalaking kumuha sa kanyang pagkababae nang hindi niya nalalaman.

social media

Categories