Hi, CUSTOMER!

Example: books, shoes, fashion, romance, novels, etc.

loading shopping cart...

1

CBK00386 - HOW ROSANG TABA WON A RACE

price
PHP 199.75
AVAILABLE ON STOCKS
AVAILABLE
Author
Dean Francis Alfar
Weight
97g
reviews & ratings
0 review
  • 5 stars (0 vote, 0%)
  • 4 stars (0 vote, 0%)
  • 3 stars (0 vote, 0%)
  • 2 stars (0 vote, 0%)
  • 1 star (0 vote, 0%)
social media

 

  • Currently there are no reviews on this product.

We want to know your opinion!

Please login or register to post your review.

Kung Paano Nanalo si Rosang Taba sa Isang Karera

This story happened a long time ago, when our country was being ruled by the Spaniards.

Rosang Taba works as a servant in the home of the Governor-General and his wife Carmen. One afternoon, Rosa gathers enough courage to challenge the commander of the Spanish forces, Jaime Villareal, to a race after hearing him say the Filipinos—or indios—"are lazy, boorish, unorganized, have no courage, no morals, no civilization."

Rod out in the story how Rosang Taba gained her and her family's freedom as a result of the outcome of the race, and, more importantly, what values prompted her to instigate the race.

 

Ang kuwentong ito ay nangyan matagal na panahon na ang nakalilipas, noong ang ating bansa ay pinamamahalaan ng mga Kastila.

Si Rosang Taba ay namamasukan bilang tagasilbi sa tahanan ng Gobernador-Heneral at ng asawa nitong si Carmen. Isang hapon, nagkaroon ng sapat na lakas ng loob si Rom na hamunin sa isang karera ang komandante ng hukbong-sandatahan ng EspaAa, si Jaime VKlareal. pagkatapos niyang mannig itong sabihin na ang mga Filipino—o indio—"ay tamad walang galang, walang pagkakaisa. walang tapang, walang moralidad, walang kasibllisaduhan."

Alamin sa kuwentong ito kung paano nakamit ni Rosang Taba ang kalayaan niya at ng

kanyang pamitya data ng resulta ng paligsahan, at, higit sa lahat, kung anong halagahan

nagbunsod sa kanya na isulsol ang karera.

Recommendations

Total Price: PHP 368.00

PHRG4974 : Heaven, PHP 149.00

PHR06325 - Taming The Brash Princess, PHP 169.00

PHR06298 - Always, PHP 50.00

Order Now

PHP 199.75
Quantity

Top Seller


SiteLock